home - leden - fotos - evenementen - agenda - sponsors - contact
 

 

   

 

Doelstellingen Mars Alumni v.z.w.

  • Onderhouden van de vriendschapsbanden tussen al haar leden;
  • Ontplooiing van het leden-netwerk;
  • Behandeling van actieve, professionele themas op het vlak van management.

Wie zijn de initiatiefnemers van de v.z.w. Mars Alumni ?

  • Jan De Lancker, penningmeester
  • Jan Hofstra, voorzitter
  • Jean Marie Verdonck, ondervoorzitter
  • Wim Wolsing, evenementen

Hoe is het ontstaan ?

De oorsprong van het idee om een Mars alumni club op te richten ligt bij één van de iniatiefnemers die tijdens zijn periode na Mars werkzaam was bij Pepsi en daar kenmerkende elementen zag bij andere collegas. Zonder deze collegas ooit eerder ontmoet te hebben bleken het ook ex-Mars mensen te zijn. Deze ex-Mars mensen vormden binnen het bedrijf spontaan een soort community omdat ze dezelfde
principes en waarden hanteerden; die ze ontwikkeld hadden bij Mars.
Ook op congressen en binnen vakverenigingen was het opvallend dat Mars mensen elkaar gingen opzoeken en vaak ook informeerden naar andere oud-collegas. Alleen wanneer je elders anders gewerkt heb besef je hoe uniek Mars wel is als bedrijf.
Weinig bedrijven hebben zon diepgaande en blijvende stempel gedrukt op hun werknemers.

In juni 2002 hebben twee van de eerste iniatiefnemers , samen werkzaam binnen de firma BrainTower, een marktonderzoek laten verrichten door Els Sebreghts om de behoeften en het potentieel te bekijken van een Mars Alumni vereniging.

Nadat bleek uit haar onderzoek dat er veel belangstelling was, is er beslist om een eerste avond te organiseren met een groot succes als gevolg. Daarna is besloten om de v.z.w.  definitief op te richten.

Waar zorgen wij voor ?

Een forum waar oud-collegas niet alleen elkaar een tweetal keer per jaar kunnen terugzien om te socialiseren, maar ook een platform om in vertrouwen buiten de bijeenkomsten met elkaar ideeën en business topics te bespreken.
Daarom zullen we jaarlijks een aantal activiteiten organiseren. Tweemaal per jaar, éénmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar wordt een samenkomst georganiseerd waarop u als lid uitgenodigd wordt. Daarnaast kunnen een aantal specifieke events georganiseerd worden rondom specifieke professionele themas.
Daar bovenop  krijgen de leden jaarlijks een waardevolle lijst met daarin de meest actuele  zakelijke en privé gegevens van de leden. Ons eerste jaaroverzicht mag u verwachten in de loop van de maand maart.

Waar zorgt u voor ?

Door een eenvoudige overschrijving van een jaarlijkse bijdrage van 20 euro op rekening van de Mars Alumni v.z.w. zorgt u mede voor de professionele werking van de vereniging. Het lidmaatschap loopt telkens van 1 oktober tot 30 september.

Hoe kunnen jullie verder de uitbouw van de Mars-alumni helpen ?
Het doorgeven van contactgegevens van  oud-collegas die aan de uitgangspunten van de vereniging voldoen (zie bijlage) en die aan onze aandacht ontsnapt zijn. Als er toch al een punt van kritiek mocht zijn was het op het feit dat marketing en verkoop beter vertegenwoordigd was dan de andere afdelingen. Een ander punt van kritiek is dat we er niet in slagen om alle oud-collegas op te sporen. En soms vinden oud collegas dat vervelend.
Suggesties voor evenementen.

Toetredingsvoorwaarden:

Hij / zij is minimum 1 jaar werkzaam geweest bij Mars/Masterfoods
Hij / zij is nog steeds actief op voldoende hoog management , kader niveau of zelfstandig ondernemer of op een andere manier maatschappelijk actief.-

 


print deze pagina     vergroot lettertype verklein lettertype